VZDUCHOTECHNIKA

Realizace komplexních dodávek počínaje technickým návrhem
až po zprovoznění a zaškolení obsluhy.

kariera
 • RYCHLÝ KONTAKT
 • TEL.: 775 591 031

Obor vzduchotechniky a klimatizace je tradičním oborem našich realizací, ve kterém disponujeme mnohaletou praxí.

Zakázky realizujeme od technického návrhu dle požadavku investora (objednatele) tj. od zpracování projektové dokumentace ve všech stupních přes dodávku a montáž, komplexní vyzkoušení, zprovoznění a zaregulování až po záruční a pozáruční servis. Při realizaci zakázek zároveň spolupracujeme s renomovanými výrobci zařízení a systémů v oblasti TZB.

V rámci realizace zakázek zajišťujeme také celkovou koordinaci s ostatními profesemi nebo převzetí kompletních dodávek TZB.

Zprovoznění a zaregulování zařízení vzduchotechniky na parametry požadované projektovou dokumentací zajišťují zkušení pracovníci s dlouholetou praxí a zkušenostmi.

Projektování vzduchotechniky a klimatizace

 • Zajišťujeme zpracování a revizi projektů prostřednictvím autorizovaných techniků ČKAIT.
 • Naše praktické zkušenosti v oblasti technického zařízení budov (TZB) nám umožňují optimalizovat výsledné řešení již ve fázi projektu a přinést zákazníkům úsporná řešení při vysoké úrovni technického provedení.
Projektovou dokumentaci zajistíme pro naše klienty v následujících stupních:
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Dokumentace ke stavebnímu povolení
 • Dokumentace pro provedení stavby (realizační dokumentace)
 • Výkaz výměr, položkový rozpočet a nákladový rozpočet
 • Dokumentace pro výběr dodavatele
 • Dokumentace skutečného provedení

Dodávky a montáž zařízení vzduchotechniky a klimatizace

Dodávku a montáž vzduchotechniky provádíme v souladu s předepsanými technologickými postupy. Disponujeme specialisty s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi.

Mezi hlavní oblasti našich realizací patří:
 • Průmyslové haly
 • Logistická centra
 • Nákupní centra
 • Administrativní budovy
 • Rezidenční budovy a rodinné domy
 • Budovy občanské vybavenosti jako kina, divadla, sportovní objekty apod.

Oblasti servisních činností:

 • Pravidelný smluvní servis
 • Operativní servis
 • Periodické kontroly chladicích okruhů dle Zákona 483/2008 Sb. včetně vystavení evidenční knihy kontrol
 • Periodické kontroly provozuschopnosti chráněných únikových cest (CHÚC), dle vyhl. 246/2001 Sb.
 • Periodické kontroly požárních klapek, dle vyhl. 246/2001 Sb.
 • Periodické revize zařízení pro odvod tepla a kouře (ZOTK, SOZ), dle vyhl. 246/2001 Sb.
 • Součástí kontrol je vystavení evidenční knihy kontrol jednotlivých zařízení nebo její potvrzení
 • Měření nebo zaregulování VZT zařízení na požadované parametry nebo dle hygienických předpisů
 • Zprovozňování chladicích a klimatizačních systémů
 • Zajišťujeme havarijní servis do 24 hodin