SERVIS

Komplexní servisní činnost

kariera


Cílem společnosti INT CZ s.r.o. je zabezpečit komfortní provoz technických zařízení budov při nízkých provozních nákladech směřujících k úspoře energií a minimalizaci investic do oprav a údržby.

 • RYCHLÝ KONTAKT
 • TEL.: 733 610 522


Oblasti servisních činností:

 • Periodický a operativní servis
 • Periodické kontroly chladicích okruhů dle Zákona 483/2008 Sb. včetně vystavení evidenční knihy kontrol
 • Periodické kontroly provozuschopnosti chráněných únikových cest (CHÚC), dle vyhl. 246/2001 Sb.
 • Periodické kontroly požárních klapek, dle vyhl. 246/2001 Sb.
 • Periodické revize zařízení pro odvod tepla a kouře (ZOTK, SOZ), dle vyhl. 246/2001 Sb.
 • Součástí kontrol je vystavení evidenční knihy kontrol jednotlivých zařízení nebo její potvrzení
 • Měření a zaregulování VZT zařízení na požadované parametry nebo dle hygienických předpisů
 • Zprovozňování vzduchotechnických a klimatizačních systémů
 • Servisní pohotovost
 • Dálkový dohled.

Přínos pravidelných kontrol a údržby

 • Minimální náklady na vlastní lidské zdroje při údržbě zařízení
 • Bezporuchový chod zařízení - nižší náklady na opravu či výměnu
 • Dodržení hygienických předpisů, kvalitní mikroklima ve Vašich prostorách - zabezpečení příjemných podmínek k vysokému výkonu zaměstnanců a technologií
 • Ochrana Vašich investic, zajištění dlouhodobého a spolehlivého provozu
 • Hospodárný provoz z hlediska úspory energií
 • Zamezení ztrát vzniklých výpadkem zařízení, např. při přerušení výroby
 • Zajištění revizí a kontroly dle legislativních nařízení pro provoz technických zařízení budov, např. požárně bezpečnostních zařízení dle vyhl. 246/2001 SB., chladicích okruhů dle zákona 483/2008 Sb. a dalších legislativních předpisů
 • U nevyhovujících zařízení provedení včasné repase, včetně technického posouzení, dokladové části a následné realizace

Splnění vysokých nároků našich zákazníků zajišťujeme prostřednictvím zkušených, proškolených servisních techniků. Pro zajištění vysoké kvality servisu spolupracujeme s předními výrobci TZB zařízení. Naši technici jsou těmito výrobci proškoleni k provádění autorizovaného servisu a zprovoznění zařízení.