PROJEKCE

Zajišťujeme zpracování a revizi projektů prostřednictvím autorizovaných techniků ČKAIT.

kariera

Naše praktické zkušenosti v oblasti technického zařízení budov (TZB) nám umožňují optimalizovat výsledné řešení již ve fázi projektu a přinést zákazníkům úsporná řešení při vysoké úrovni technického provedení.

Zajišťujeme koordinaci projektu napříč profesemi TZB

  • RYCHLÝ KONTAKT
  • TEL.: 775 591 528

PROJEKTOVOU DOKUMENTACI ZAJISTÍME PRO NAŠE KLIENTY V NÁSLEDUJÍCÍCH STUPNÍCH:

  • • Dokumentace pro územní rozhodnutí
  • • Dokumentace ke stavebnímu povolení
  • • Dokumentace pro provedení stavby (realizační dokumentace)
  • • Výkaz výměr, položkový rozpočet a nákladový rozpočet
  • • Dokumentace pro výběr dodavatele
  • • Dokumentace skutečného provedení