Kieback&Peter

Jsme oficiálním zastoupením společnosti Kieback&Peter GmbH & Co. KG v České republice

−> Komplexní řešení společnosti KIEBACK&PETER

−> PRODUKTOVÉ PORTFOLIO KIEBACK&PETER

 • Automatizace řízení technologií obytných prostor
 • Řídící jednotky
 • Řízení a správa technických zařízení budov
 • Energetický management
 • Snímače MaR
 • Regulační ventily a servopohony
 • RYCHLÝ KONTAKT
 • TEL.: 733 610 522
ÚVODEM

Kieback&Peter GmbH & Co. KG je německou společností se sídlem v Berlíně, která se zabývá jak výrobou zařízení pro měření a regulaci v oblasti topení, vzduchotechniky a klimatizace, tak i zařízení pro automatizaci a správu technických zařízení budov. Společnost Kieback&Peter byla založena v  Berlíně v roce 1927 pány Erichem Kiebackem a Paulem Peterem. Po druhé světové válce se společnost vyvíjela ve dvou fázích. Nejprve byl založen závod v Trieru a vybudována síť poboček v tehdejším západním Německu. Po znovusjednocení Německa v roce 1990 byl založen výrobní závod v Mittenwalde a zřízeny další pobočky v nových spolkových zemích. Dnes má Kieback&Peter 32 poboček v Německu a celosvětově zaměstnává asi 950 zaměstnanců. Kromě toho je společnost zastoupena prostřednictvím svých reprezentantů a partnerů v mnoha evropských zemích a v Číně. V České republice je Kieback&Peter zastoupen společností INT CZ s.r.o..

Komplexní řešení společnosti
KIEBACK&PETER

Produkty společnosti Kieback&Peter jsou zaměřeny na následující oblasti:

Technologie MaR pro snížení
energetické náročnosti budov

Automatizace TZB skýtá u budov relativně vysoký potenciál úspor, a to jak u novostaveb, tak také u rekonstrukcí stávajících budov. Automatizací TZB ušetříte nejen tepelnou energii, ale také elektřinu například při efektivním řízení osvětlení či provozu klimatizace a větrání budov.

Automatizace řízení technologií
obytných prostor

To, jak vysoká je spotřeba energií a s tím související provozní náklady budovy závisí zejména na spotřebě energie v každé jednotlivé místnosti, nebo hovoříme-li o rozsáhlých prostorech, v jednotlivých zónách. Pro každého uživatele je rozhodující především kvalita prostření - příjemné vnitřní klima, osvětlení, zastínění a samozřejmě individuální pohodlí. Typickým příkladem využití těchto technologií jsou kancelářské budovy, hotely, školy, univerzity, laboratoře a čisté prostory. Kieback&Peter nabízí ucelené portfolio produktů pro splnění všech požadavků automatizace obytných prostor.

Řízení a správa technických
zařízení budov

Systémy pro řízení a správu technických zařízení budov jsou především nástrojem Facility Managementu. Tyto systémy tvoří rozhraní mezi člověkem / uživatelem automatizačním systémem včetně v něm zakomponovaných zařízení. Tyto systémy umožňují jednoduchou a uživatelsky přívětivou obsluhu a údržbu složitých technologických zařízení včetně optimalizace jejich provozu. Systémy pro správu TZB zpracovávají a ukládají veškerá data z jednotlivých technologií, která následně slouží k analýze a reportingu.

Systémová integrace

Systémová integrace přináší jednodušší ovládání, lepší kontrolu a vyšší efektivitu díky integraci všech zařízení do jednoho nadřazeného systému. Je důležitým předpokladem pro dosažení energetické efektivity budov. Kieback&Peter nabízí otevřené protokoly pro systémovou integraci, např. BACnet, LON nebo EnOcean.

Pro více informací o produktech Kieback&Peter nás neváhejte kontaktovat.

PRODUKTOVÉ POTRFOLIO
KIEBACK & PETER

Automatizace řízení technologií obytných prostor
technoLink

Kieback&Peter technoLink® je systém automatizace technologií obytných prostor založený na bezdrátové otevřené komunikaci standardu EnOcean. Tento systém umožňuje díky vzájemné komunikaci jednotlivých prvků systému MaR a extrémně nízké energetické náročnosti realizovat velmi inovativní řešení.

technolon

Základem tohoto řešení je technologie LON, která umožňuje řídit současně několik různých zařízení integrovaných v síti LON. Tato zařízení spolu mohou napřímo vzájemné komunikovat a ovlivňovat tak jejich efektivní využití.

Řídící jednotky

Řídící jednotky jsou programovatelná zařízení v rámci systému automatizace TZB, u nichž je možné volné programování, řízení a regulace. Kieback&Peter nabízí široké portfolio řídících jednotek pro topení, vzduchotechniku a klimatizaci, a to buď jako autonomní regulátory nebo jako ucelený systém vzájemně propojitelných modulů. Funkce řídících jednotek Kieback&Peter jsou vždy dostupné jako základní programy, jako menu nebo makra s možností jejich parametrického přizpůsobení.

DDC4000

DDC4000 je regulační a řídící systém pro měření, regulaci, řízení, optimalizaci a dohled nad technologiemi budov. DDC řady 4000 využívá platformu Linux a je založen na Multitask principu a 32 bitovém procesoru.

DDC3000

DDC3000 je regulační a řídící systém pro měření, regulaci, řízení, optimalizaci a dohled nad technologiemi budov. DDC řady 3000 je založen na principu prostorově rozdělené inteligence s 32 bitovým procesorem.

DDC420

DDC420 reguluje, řídí a monitoruje zařízení pro vytápění vzduchotechniku a chlazení. Jedná se o kompaktní, výkonný modul, který nabízí veškerou potřebnou funkcionalitu pro malá a střední technická zařízení budov.

HRP - Procesor

HRP modul je určen k měření, regulaci, řízení, optimalizaci a dohledu nad zařízeními pro vytápění budov.

LRP - Procesor

LRP modul je určen k měření, regulaci, řízení, optimalizaci a dohledu nad zařízeními vzduchotechniky a klimatizace.

Řízení a správa technických zařízení budov
Neutrino-GLT

Systém Neutrino-GLT plní roli nadřazeného systému pro správu a řízení technických zařízení budov. Prostřednictvím napojení Neutrino-GLT na řídící jednotky a další prvky systému MaR získává uživatel možnost řídit a spravovat na manažerské úrovni veškerá technická zařízení.

Softwarové moduly

Aby bylo možné systém Neutrino-GLT optimálně využít pro speciální případy řízení TZB, má uživatel k dispozici celou škálu doplňkových modulů, které účinně přispívají k vyšší energetické efektivitě budov. Jedná se například o modul SM42, který byl vyvinut speciálně pro použití v hotelech.

Energetický management

Software „Energetický management“ společnosti Kieback&Peter splňuje všechny požadavky na výkonný a moderní systém pro správu a řízení energií. Tento software umožňuje snadné a bezpečné shromažďování dat o spotřebě energií a nabízí celou řadu možností jejich následného zpracování. Cílem tohoto produktu je precizní analýza spotřeby energií s uplatněním např. benchmarků, porovnání spotřebičů, odhalení slabých míst apod.

Kontinuální záznamy a vyhodnocování informací o spotřebě energií a nákladech na energie je základním předpokladem pro kvalitní analýzy a následné stanovení reálných cílů úspor energií včetně stanovení energetické strategie provozovatele budovy nebo investora a s tím souvisejících opatření ke zefektivnění energetické spotřeby. Software „Energetický management“ funguje jako nezávislý program v  prostření Windows, kde je možné následné zpracovávání uložených dat. K Energetickému managementu jsou k dispozici rozšiřující moduly „Excel“ a „Mobil“.

Snímače MaR

Součástí portfolia Kieback&Peter je celá řada čidel a senzorů, která předávají naměřené fyzikální veličiny (teplota, vlhkost, tlak, diferenční tlak) řídícím jednotkám formou analogového nebo digitálního signálu a tvoří tak nepostradatelnou součást systému měření a regulace.

Produktová řada snímačů Kieback&Peter zahrnuje:
 • Čidlo venkovní teploty
 • Ponorné čidlo teploty
 • Kanálové čidlo teploty
 • Prostorové čidlo teploty
 • Kombinované čidlo teploty a vlhkosti
 • Prostorové čidlo vlhkosti a teploty
 • Snímač rychlosti proudění vzduchu pro VZT a klimatizační zařízení
 • Snímač diferenčního tlaku pro vzduchovody
 • Snímač mrazové ochrany
 • Regulátor relativní vlhkosti v prostoru
 • Kanálové čidlo vlhkosti
 • Omezovač tlaku
 • Bezpečnostní čidlo teploty
 • Kapilární regulátor teploty

Čidla a snímače samozřejmě doplňuje celá řada příslušenství.

Regulační ventily a servopohony

Regulační ventily a servopohony společnosti Kieback&Peter jsou určeny pro použití ve všech běžných oblastech regulace TZB jako topení, větrání, chlazení, ale i v průmyslovém provozu. Tato zařízení vynikají přesností a spolehlivostí a jsou vhodná k velmi jemnému regulování průtoků a mísení jak tekutých médií (voda, glykol, pitná voda) tak i plynných médií. Regulační ventily a servopohony jsou neodmyslitelnou součástí produktového portfolia Kieback&Peter, zaměřeného na digitální měření, řízení a regulování technických zařízení budov.

Pro více informací o produktech společnosti Kieback&Peter nás neváhejte kontaktovat.