TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

V rámci naší poradenské činnosti
zákazníkům nabízíme:
 • Zpracování studií, posudků technických řešení v oboru TZB a následnou technickou pomoc
 • Konzultační a poradenskou činnost při opravách a modernizacích technologických zařízení
 • Zpracování technických a cenových nabídek
 • Posudky technického stavu nejrůznějších technologických zařízení
 • Návrhy a opatření na prodloužení životnosti zařízení s možností zvýšení užitné hodnoty
 • Vypracování návrhů a studií sloužících jako podklad pro budoucí projektovou dokumentaci
 • Vypracování systémových řešení a zpracování projektů pro ovládání a řízení technologických zařízení budov
 • Vypracování konkrétních návrhů a řešení úloh v oblasti automatizace, měření a regulace na základě podkladů dodaných zákazníkem
 • Výkon inženýrské činnosti
 • Koordinace profesí TZB při realizaci zakázek
 • Technický dozor investora
 • RYCHLÝ KONTAKT
 • TEL.: 775 591 031